ProMed Journal og Administrasjonssystem

25 ulike faggrupper med ulike krav,
i ett standardverktøy.

Online Booking og SMS varsling for dine kunder

Markedsføring, kundeservice og personellbesparelse, i ett system!

Forstår dine pasienter
hva som feiler dem?

C Corpus hjelper deg å informere pasientene visuelt, raskt og forståelig!

Kompetansesikring og brukseffektivisering

Generelle og skreddersydde kurs,
opplæring på klinikk, e-læring, m.m..