Arbeids og velferds direktoratet har utviklet en revidert digital sykmelding, samt dialogmeldinger – en sikker toveis kommunikasjon mellom sykmelder og NAV.

ProMed har vært klar for denne løsningen allerede siden 2015, men den gamle sykmeldingen har man kunnet benytte helt fram til 1.mars i år. For deg som ikke har oppdatert enda begynner det derfor å haste om sykmeldinger etter 1. mars skal bli godkjent.

Den nye sykmeldingen vil gjelde for alle – enten om du er på Helsenett og sender sykmelding elektronisk eller om du printer de ut for å sende til NAV i papirform.

Før man kan starte med ny sykmelding må det gjøres noen innstillinger på den maskinen hvor sykmeldingen skal opprettes. (Hvis du bruker flere maskiner eller jobber med flere kollegaer på en klinikk må dette gjøre på hver enkelt maskin.)

Vi har laget en enkel sjekkliste du kan gå gjennom for å se om du er klar for ny sykmelding:

Sjekk at din maskin er satt opp til å håndtere/lese de nye sykmeldingsskjemaene. Her har du et PDF-dokument som beskriver hva du må gå gjennom: Dokumentasjon for konfigurering av Internet Explorer (link)

Du må ha installert ProMed versjon 7.8 eller nyere. (Versjonsnummer ser du øverst til venstre i programvinduet.)

Du må ha huket på for «Aktiver ny ordning for sykmelding» i ProMed. Dette valget finner du nede til høyre i bildet for «Sykmelding» via Toppmenyen i programmet. Om du ikke finner påhukningen er den nye ordningen allerede aktivert. (NB! Vær obs på at du ikke kan reversere dette valget om det først er huket på.)

 

Aktuelle nettsider med mer informasjon:

NAV – Ny digital sykmelding og dialogmeldinger

NAV – Lege og sykmelder (infoside)