ProMed versjon 8.0o er nå publisert og klar for nedlasting!
Oppdater enkelt via Hjelp og «Se etter ny versjon» fra toppmenyen i ditt program.

Du finner også den nye versjonen her under nedlastinger (link).

Noen av nyhetene i denne versjonen:

  • Oppdatering av statistikkfunksjoner
  • Flere tilpasninger og valg for ny Online Booking
  • Flere valg/innstillinger for Melin Medical knytningen
  • Adresseliste med mer funksjonalitet (tilpasset helsenett)
  • Oppdatert/mer informasjon utveksles med ProMed Connect (for dere på helsenett)
  • Utbedring av mindre feil og funksjonsendringer basert på innspill fra våre brukere

Alle kunder på PVF Online blir automatisk oppgradert, og varsles i forkant.