Citrix har oppgradert sin påloggingsrutine.
Dette kan medføre en endring  for deg som bruker, avhengig av hvilken nettleser som benyttes.

Dersom du benytter Google Chrome er forklaring for ny pålogging vist her:

http://solvit.no/pvf_online_norsk_helsenett_palogging

Skulle det fortsatt være problemer med Chrome, oppgrader din Citrix bruker herfra:

http://www.solvit.no/support

Velg nedlastingsfil etter hvilket operativsystem du benytter. Alternativt kan du prøve med en annen nettleser.

Tips til feilskøk:

Bruker du Google Chrome nettleseren og opplever problemer kan du prøve å tilbakestille Chrome-innstillingene til standard. Du finner informasjon om fremgangsmåten her: 

https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=no