Bortfall av krav til henvisning

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018. Dette betyr at det også blir noen små endringer i ProMed. Se promedhjelp.no for detaljer!

Hva må jeg tenke på i ProMed ved årsskifte?

Det er lurt å ta tap på de kravene du har forsøkt og inndrive men ikke har fått oppgjort. Hvis du gjør dette før 31.12 vil du kunne få fradrag for tap i inneværende år. Dette gjør du ved å gå til «Regnskap» «Ubetalte egenandeler». Her får du en oversikt over det som er utestående. Gå igjennom kravene og marker timene du vil ta tap på og trykk på knappen «Merk tap» nede til venstre.

Hva gjør jeg med utestående trygdeoppgjør for 2017?

På grunn av de kommende endringene, må utestående trygdeoppgjør til og med 31.desember 2017 gjøres opp først. ProMed vil derfor automatisk klargjøre oppgjøret til og med 31.12.2017, før du kan ta oppgjør for timer fra 2018.
Har du utestående som er mer enn 6 måneder gammelt eller som er låst til ferdigbehandling, kan du benytte deg av artiklene for Tapt trygdeoppgjør og Låse opp ferdigbehandlede timer.

Hvordan bruker jeg ProMed i 2018

ProMed brukes stort sett som før, men vi har endret litt på henvisningsbildet: Bildet for Henvisninger heter nå Regningsserier og det er ikke lenger krav til en henvisningsdato, en henviser eller en henvisingsdiagnose, men du må fremdeles legge inn en Regningsdiagonse (ICPC) på samme måte som før.

  • Skal en pasient bytte diagnose, starter du opp en ny serie ved å trykke på Ny serie
  • Undersøkelsestakstene A1a og A1d kan kun benyttes inntil to ganger per kalenderår for samme diagnose

Hvordan kan man sette opp takstene H2aog H2b for nytt år?

Det finnes en måte å legge inn disse takstene for hver måned i 2018: Sett først opp en time på deg selv med taksten du ønsker å benytte. Gå til visning på toppmenyen i ProMed. Velg repetere innlegging. Da kommer du inn i et nytt bilde hvor du skal trykke på knappen «Legg inn H2 takst resten av året».

Hvordan tar jeg trygdeoppgjør i 2018?

Du benytter samme fremgangsmåte som før, men ProMed vil ikke lenger kontrollere henvisningsdato, henvisningsdata, opphold mellom behandlinger eller antall timer på en serie.

Hva med meg som er Ridefysioterapeut?

Fra 1 .januar 2018 vil det fortsatt være krav til henvisning for Ridefysioterapi. Det må da som tidligere settes en hake på Ridefysioterapi i Henvisningsbilde, for å aktivere Sykdomskode J1b og legge inn henvisningsdato i feltet for Seriedato.

Trenger du oppgraderingen på CD?

Gi oss beskjed, så sender vi snarest.

 

Vi ønsker alle et riktig GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen fra alle oss i Programvareforlaget.