Programvareforlaget AS ble etablert i 1995 og har siden den tid arbeidet utfra vår forretningsidé:

Evaluering, Utgivelse og Prosjektledelse av programvare

Siden oppstarten har vi fungert som et mellomledd mellom engasjerte programvareutviklere og ulike markeder for nyttige datasystemer. Med et mangfoldig nettverk og motiverte medarbeidere innehar vi ulike roller i prosessen mellom gode programvareideer og markedets bruk og nytte av de samme.

Bedriftsprofil

Vår målsetting er å ha kun fornøyde og trofaste brukere. Nå har det blitt ca. 7.000 av dem, hovedsakelig innenfor helsesektoren, i Norge. Dette mener vi å ha oppnådd gjennom brukerstyrt utvikling og god kundestøtte. Ettersom bredden i vår produktportefølje stadig utvikles, blir våre brukere også stadig mer forskjellige; men alle behandles med samme filosofi; fornøyde og trofaste kunder er våre ambassadører, og da blir de stadig fler.