C Corpus

Pasientglede gjennom forståelse: Visuelt, lettfattelig og enkelt.

Vet pasientene dine hva som feiler dem?

80% av det du har informert dem om er glemt før de kommer hjem, eller aldri forstått. Med illustrasjoner og enkle beskrivelser kan pasientene dine nå ta del i din kunnskap og innsikt, og sin egen diagnose.

Pasientforståelse; integrert del av din arbeidshverdag

Med journalsystemet ProMed, C Corpus pasientpresentasjon og Physiotools eller ExorLive Øvelsesbank i en logisk arbeidsflyt skaper du behandlingskvalitet og pasientglede.

Velg og forklar diagnose
Du kan finne frem til mer enn 124 av de vanligste muskel og skjelettdiagnosene. Her finner du enkle forklaringer og illustrasjoner på diagnosens symptomer og normaltilstand. Det finnes totalt over 714 unike illustrasjoner i programmet!

Utfør og lag presentasjon
Det du presenterer, kan du også lage dokumentasjon av. Her kan du også legge til dine egne kommentarer, gi info om adekvate behandlingssteder osv. Slik tar pasientene med og beholder kompetanse om egen tilstand, på papir eller på datafil.

Varig og forståelig informasjon, på 1 – 2 – 3

Så enkelt, så kjapt, så nødvendig! Du lager lett en presentasjon på minuttet! Slik kan du også dokumentere at du følger din plikt til pasientinformasjon og – forståelse.