ConTroll

ConTroll er et fullverdig saksbehandlingssystem – for små og mellomstore bedrifter.

Ønsker du trygghet på at sakene du behandler blir gjennomført og avsluttet,
til glede for deg og dine samarbeidspartnere?

Ønsker du full historisk sporbarhet på hendelsesforløpet, og hvem som gjorde hva?

Ønsker du øyeblikkelig tilgang til status og hvem som gjør hva?

Trenger du involvere ulike avdelinger i saker, uten å miste «tråden» eller oversikten?

Ønsker du å harmonisere kunnskap, dokument og policy til alle avdelinger og medarbeidere; «hands on» ?

ConTroll er et fullverdig saksbehandlingssystem utviklet av Programvareforlaget AS

Ønsker du en demo av produktet kan du kontakte vår salgsavdeling på salg@pvf.no eller på telefon 22 62 72 40.