ConTroll Support

Som bruker av ConTroll tilbys du support via Programvareforlaget.

Du kan komme i kontakt med oss via telefon, SMS, eller e-post.
Vi kan også fjernstyre din PC for å løse ditt problem eller utfordring.

Telefon: +47 22 62 72 40
E-post: post@pvf.no

Større bedrifter som benytter ConTroll kan få tegnet egen supportavtale med kontaktperson og dedikert support.