Hardware og tilleggsutstyr

Vi kan tilby kompetanse og leveranse av hardware, periferiutstyr samt kompletterende systemer og applikasjoner.
Kontakt oss for en pakkeløsning eller informasjon om hva som kan være det det beste for din bedrift!

Bankterminal

ProMed kan kobles sammen med en bankterminal.

Bong/kvitteringsskriver

Bong/kvitteringsskriver er med på å effektivisere resepsjonstjenesten, men også for enbrukere. Denne skriver ut seperat kvittering, samt timekort til kundene/pasientene.
Leveres av Ødegaard & co.

Kasseskuff

Kasseskuffen kan kobles til din ProMed. Den er elektronisk og har lås.
Leveres av Ødegaard & co.

Adgangskontroll, treningsteller og treningskort

ProMed kan kobles sammen med en adgangskontroll, treningsteller og tilhørende treningskort til kundene/pasientene.

Stasjonær / Bærbar PC

Vi leverer løsninger tilpasset din bedrift, eller gir deg anbefalinger på enbruker eller tverrfaglige løsninger. Våre konsulenter tilbyr oppsett av maskinvare og nettverksløsninger.

PC-skjerm

Vi leverer løsninger tilpasset din bedrift, eller gir deg anbefalninger på enbruker eller tverrfaglige løsninger. Våre konsulenter tilbyr oppsett av maskinvare og nettverksløsninger.

Printer (lokal eller nettverksbasert)

Vi leverer løsninger tilpasset din bedrift, eller gir deg anbefalinger på enbruker eller tverrfaglige løsninger. Våre konsulenter tilbyr oppsett av maskinvare og nettverksløsninger.