Klar for helsenett?

Helfo har i disse dager sendt ut en melding om at alle fysioterapeuter med driftstilskudd fra 1.1.17 skal rapportere egenandeler elektronisk over linje til Helfo, for å bidra til automatisering av egenandelstak 2.

Hva betyr det for deg?

Hver 14. dag skal man sende inn elektronisk oppgjør (som et minimumskrav), og vil inneholde opplysninger om ditt krav for trygdeandeler samt innrapportering av egenandeler.
Dersom dette gjøres over helsenett, kan takst H1 kreves 2 ganger (kr 10.000,- ved innmelding i NorskHelsenett) og kr 10.000,- ved innsending av første Helfo oppgjør over helsenettet) utløses en gang pr terapeut. Denne ordningen gjelder frem til 1.7.2017.

Deretter får man kr 846,- pr mnd. (takst H2a) pr terapeut for å rapportere egenandeler via helsenettet.
Dersom man er alene om å dekke helsenettkostnadene får man i tillegg kr 508,- pr mnd (takst H2b).

Hvem gjelder dette for?

Alle fysioterapeuter med refusjonsrett. Unntak er vedtatt for fysioterapeuter som er født før 1. jan 1952, eller som fremsetter refusjonskrav som ikke overstiger kr 20.000,- pr mnd. Kontakt Helfo i dag, for å sjekke om DU må!

Start innmeldingen i dag!

Erfaringen vår viser selv om selve oppkoblingen til helsenett tar kort tid, bruker de fleste behandlere noe tid på den praktiske veien, i form av anskaffelse av de nødvendige sertifikater fra BuyPass, valg av sambandstype og driftsform. Vår stab står klar for å hjelpe deg gjennom hele prosessen, og alt du trenger bestiller du hos oss, men vårt råd er å starte innmeldingen allerede i dag, så møter du både julestria og det nye året godt forberedt. Ønsker du benytte den rimeligste tilknytningsmåten, med lokal tilknytning til nettet.

Hva skjer om du ikke rekker å knytte deg til helsenettet innen 1. januar?

Helfo vil fortsatt kunne ta i mot oppgjør på CD/minnepinne fra nyttår, men vil drive aktiv oppfølging for å få fysioterapeuter som ikke gis unntak til å oppfylle sine forpliktelser til elektronisk innrapportering av egenandelen. (Ref. Helfo.no, se link under.)

Du kan også inntil videre sende inn dine oppgjør over linje, under forutsetning av at du kan sende kryptert og autentisert. Du trenger derfor likevel å skaffe deg «alt det andre», og stønadstakstene nevnt over kan ikke utløses før du er tilkoblet/sender over helsenett.

Du kan bruke helsenett til mange andre nyttige ting også!

Som et ekstra gode får du med ProMed i helsenett anledning til mange andre meldingstyper og – muligheter; alle aktuelle meldingstyper (bestilling av pasientreiser, epikriseformidling, sykemeldinger, dialogmeldinger med andre helseaktører, røntgenhenvisninger og –svar) ligger klare for bruk

Nyttige linker:

 Helfo.no – Slik sender fysioterapeuter refusjonskrav

Helfo.no – Fysioterapeuter får økonomisk støtte når de kobler seg til Helsenettet

Norsk Helsenett