ProMed® i helsenett

Benytttes for sikker kommunikasjon mellom helseforetak og myndigheter.

Stadig flere typer helseforetak er pålagt å benytte helsenettet for elektronisk kommunikasjon av all slik informasjon. F.eks. pasientreiser og epikriser, til trygdeoppgjør og sykemeldinger. ProMed er tilrettelagt for bruk av helsenett, og våre produkter innenfor Online Booking og SMS er også godkjente. Som partner av Norsk Helsenett har Programvareforlaget etablert en plattform for sikker elektronisk kommunikasjon. Ordningen krever noen tilleggsprodukter og tjenester som vi kan levere, samt formidle leveranse av.

Dette gjelder for eksempel:

  • DIPS Communicator: Sikret formatert EDI kommunkasjon/meldingsformidling mellom Helseforetak
  • ProMed Connect: Kryptering og dekryptering av meldinger i godkjent format
  • Virksomhetssertifikat: Elektronisk Legitimasjon av autentisk og riktig helseforetak
  • PKI signatur: Elektronisk ID
  • BuyPass Access: Kort og kortleserutstyr for ID-autentisering og -tilgang

Kontakt oss for nærmere informasjon og betingelser.

Klikk her for mer informasjon om helsenett