ProMed® Praksis

ProMed® Praksis er tilpasset klinikker med ulike brukerprofesjoner med behov for felles pasientregister og journal. Praksis kan integreres med legeprogrammet WinMed fra CGM.

Fordeler og muligheter med ProMed Praksis:

  • Samler alle pasienter og terapeuter på ett sted
  • Felles pasientjournal for hele instituttet
  • Kasse og resepsjons modul
  • Online booking
  • Elektronisk meldingshåndtering
  • Treningsteller / Avtalegiro