ProMed® Privat

ProMed® Privat er et elektronisk administrasjons- og pasientoppfølgingsprogram som gir deg muligheten til å foreta oversiktlige pasientregistreringer, journalføringer og enkle regnskapsposteringer.

ProMed® Privat er laget for brukere som har sin egen pasientgruppe, hvor hver bruker har sitt eget pasientregister. Det er mulig å knytte seg sammen i et nettverk, dele opplysninger om pasienter, sette opp timer for hverandre og man har hver sin journal.

Noen av fordelene ved bruk av ProMed Privat:

  • Samle alle pasienter et sted
  • Full oversikt over din arbeidsuke
  • Enkle oppgjørsrutiner til HELFO
  • Direkte utskrift av registrerte data på skjema og epikriser
  • Oversiktlig journalføring med mulighet for visualisering av skadested, smerteområde etc.
  • SMS-varsling av behandlingstimer