Tilleggsmoduler til din ProMed®

ProMed er modulbasert. Det betyr at man kan velge fra et antall tilleggsmoduler ut i fra hvilke ekstrafunksjoner man trenger. Dette er tilrettelagt slik at man kun betaler for det man trenger. Vi tilbyr følgende tilleggsmoduler:

Sykemelding-/ Henvisningsmodul

Denne modulen er tilpasset manuellterapeuter og kiropraktorer som har sykemelding og henvisningsrett. All sykmeldingsfunksjonalitet finnes i denne modulen. Med denne modulen kan du også henvise eksternt til fysioterapi, kiropraktor, spesialist eller røntgen. Sykmeldingsmodulen baserer seg på oppgjørsmodulen.

Kasse- og resepsjonsmodul

Kasse- og resepsjonsmodulen i ProMed forenkler og effektiviserer klinikkens arbeid med kasse- og resepsjonstjenesten. ProMed® kasse- og resepsjonsmodul integreres i ProMed® hovedprogram. Dette er en modul som først nyttiggjør seg når flere arbeider sammen i nettverk og har felles resepsjon/kasse.

Direkteoppgjør

ProMed® hjelper deg som har refusjonsrett til å foreta oppgjør hver måned for alle behandlinger og enhver pasient, inkl. utskrift av samleregningsblanketten. Med ProMed® DirekteOppgjørsmodul blir oppgjøret enda enklere ved å tilby et eget valg for «oppgjør for alle»! ProMed Direkteoppgjørsmodul er tilrettelagt for elektronisk innsending til HELFO. Dette gir store tidsbesparelser. For terapeuter med refusjonsrett er slik oppgjør nå påkrevd, og ProMed leveres følgelig nå med denne til alle med refusjonsrett.

SMS-modul

SMS-modul benyttes for sending av SMS meldinger direkte fra ProMed/ PC. Den kan brukes sammen med tilrettelagte SMS-tjenesteleverandører (Eurobate, PSWinCom), men også direkte tilkoblede telefoner. SMS-tjenesten er godkjent benyttet også fra Helsenett, og kan benyttes for enkeltstående indiividuelle meldinger, f.eks for timebekreftelse, timepåminnelse, beskjeder osv, men kan også benyttes for masseutsendelser til hele /deler av pasientdatabasen.

Forsikringsmodul+

Det finnes to nivåer av forsikringsmodul til ProMed. Hvilken som passer deg avhenger litt av din driftsform, hvor mange forsikringspasienter du håndterer og hvilke forsikringsselskaper du samarbeider med. Ønsker du en oversikt eller veiledning kan du ta kontakt med oss så bistår vi med å finne rett løsning ut fra ditt behov.

Treningsteller Adgangskontroll

Disse modulene er velegnet for klinikker/institutt med egne treningsfasciliteter, gjerne hvor man ønsker en automatisert adgangskontroll for brukere av treningsenteret, ift resurser, avgiftshåndtering, medlemsoppdateringer etc. Som regel kombineres denne modulen med strekkode-/magnet/RFID kort og lesere. Systemet kan også gi impulser til elktronisk styrte dørlåser/-åpner osv..

Akupunktur

Programvareforlaget AS har hatt et tett samarbeid med Akupunkturforeningen om utviklingen av et profesjonelt og brukervennlig akupunkturverktøy i programvaren ProMed.
Formålet med skreddersøm av en egen modul for akupunktører har vært å gjøre det enkelt og oversiktlig for akupunktørene å føre journal, men man må selv ha all grunnkunnskap om akupunktur for å dra nytte av modulen. Modulen bygger på informasjon fra guruen Giovanni Maciocia og etablerte internasjonale standarder som er utgitt av Verdens Helse Organisasjon (WHO).

Helsenett – Programvareforlaget er ditt kontaktpunkt

Vi er partner av Norsk Helsenett og leverer/videreformidler løsninger for oppkobling, virksomhetssertifikater, elektroniske signaturer og løsninger. Man velger selv om man vil beholde eksisterende data på egen datamaskin/server eller lar vår ASP leverandør håndtere dette.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

ProMed er basert på samhandling med andre systemer og og applikasjoner. ProMed bruker mye av Windows funksjonalitet, og er tilrettelagt de store kontorstøttesystemene. ProMed kan i tillegg konfigureres for å arbeide sammen med systemer som eksempelvis:

 • C Corpus – Visuelt presentasjonssystem for pasientkommunikasjon
 • ExorLive – trenings- og øvelsesprogramvare
 • PhysioTools – trenings- og øvelsesprogramvare
 • RedCord Praksis – tenings og øvelsesprogramvare
 • Bankterminaler og Bong/kvitteringsskrivere
 • CollEctio – Hjelp til enklere faktura og faktureringstjeneste
 • Melin Medical Betalingsautomater
 • Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • Felleskatalogen
 • Mamut – ERP system
 • Visma Global – ERP system
 • WinMed – EPJ system for leger
 • Welness – treningssystemer
 • Fuji – digitalrøntgen
 • Agfa – digitalrøntgen