Hvordan bruke Adresselisten i ProMed tilknyttet helsenett

Adresselisten benyttes som et oppslagsverk mot dine partnere i helsenettet. Denne videoen demonstrerer hvordan man bruker adresselisten, legger til nye partnere, hvordan man rydder og holder orden.