Til brukere av PVF Online

Citrix har oppgradert sin påloggingsrutine. Dette kan medføre en endring  for deg som bruker, avhengig av hvilken nettleser som benyttes. Dersom du benytter Google Chrome er forklaring for ny pålogging vist her: http://solvit.no/pvf_online_norsk_helsenett_palogging Skulle det fortsatt være problemer med Chrome, oppgrader din Citrix bruker herfra: http://www.solvit.no/support Velg nedlastingsfil etter hvilket operativsystem du benytter. Alternativt kan du [...]