Krav om digital sykmelding fra 1. mars 2016

Arbeids og velferds direktoratet har utviklet en revidert digital sykmelding, samt dialogmeldinger - en sikker toveis kommunikasjon mellom sykmelder og NAV. Den nye sykmeldingen vil gjelde for alle - enten om du er på helsenett og sender sykmelding elektronisk, eller om du printer de ut for å sende til NAV i papirform.